BETTSKENOR MOT TANDGNISSLING, SÖMNAPNÉ OCH PROGLEM MED SNARKNINGAR

BETTSKENOR MOT SNARKNINGAR OCH SÖMNAPNÉ

ferulas bruxismo

Mer frekvent än vad man tror (endast 10-20% av totalen diagnostiseras), sömnapné består av en minskad syremättnad i blodet. Under sömnen orsakar avslappningen av andningsmuskulaturen en minskning av andningsflödet som orsakar episoder av andningsstopp. Beroende på hur ofta och under hur lång tid dessa avbrott varar, indikeras användningen av en skena som tar fram undre käken för att öka andningsflödet och minska antalet andningsstopp, vilket förbättrar sömnen.

Det är också känt att patienter med patologi av tandbruxism har ett direkt samband med episoderna av sömnapné och vice versa, vilket är en ytterligare anledning att studeras av olika specialister. Det kräver terapi med hjälp av sovspecialister och specialister inom Ortodonti.

BRUXISM

PATOLOGI TEMPOROMANDIBULAR ARTIKULATION
Störningarna i samband med den temporomandibulära leden påverkar andra patologiska processer som huvudvärk, nacksmärta etc.
Förverkligandet av en korrekt diagnos (detaljerad klinisk historia, muskulär palpation, montering i artikulator, röntgenstrålar, CT, MR, etc.) och en exakt behandling för varje typ av sjukdom tillåter patienten att återställa den förlorade ”livskvaliteten”.