OLIKA PATOLOGISKA SITUATIONER SOM KAN FINNAS I MUNNEN

TANDSLITAGE

Många gånger finner vi bett som har förlorat en viktig del av dess anatomi. Orsakerna som orsakar till exempel tandslitageslitage kan vara flera (överbelastning av en tand, felställningar av en tand, brist på utrymme, anpassade bett, felaktiga lutningar, dåliga vanor etc.). Därför är det viktigt att genomföra en studie av ocklusionen både i och utanför munnen för att det ska vara möjligt för oss att göra en korrekt diagnos och en adekvat behandling.

TANDTRÄNGSEL

Tandträngsel är ett tillstånd där tänderna har olika positioner och brukar vara orsakad på grund av en skillnad i storlek mellan tänderna och käken.

FÖRLORADE TÄNDER

När man förlorar sina egna tänder, kan det ha en rad olika negativa effekter på resten utav bettet. De tänder som ligger närmast det gap efter de förlorade tänderna börjar luta sig inåt och tanden som tidigare hade kontakt med den förlorade tanden börjar att röra sig utåt.

PROBLEM MED DEN TEMPOROMANDIBULÄRA ARTIKULATIONEN

Den temporomandibulära artikulationen låter oss att öppna och stänga munnen när vi tuggar eller pratar. Dessa rörelser involverar olika muskler och ett inkorrekt bett kan provocera förändringar i funktionen av dessa muskler och i många fall kan orsaka huvudvärk och andra vanliga problem.

BETTSKENOR VID FYSISK AKTIVITET

När vi utför en fysisk aktivitet som innebär olika fysiska ansträngningar eller korta, intensiva rörelser (sprints) tenderar vi att bita ihop de övre och nedre tänderna. Denna situation orsakar en liten asymmetri mellan lederna på ena sidan av kroppen och den andra som kan relateras till ökad risk för skada och förlust av effektivitet i den övning som ska utföras.

Vid användandet av en bettskena vid fysisk aktivetet, försöker man att minska denna asymmetri och kroppen blir rakare.  

HISTORISK VIDEO OM OFUNKTIONELL OCKUSION