DR. JUREIR  ALARCON

SPECIALIST INOM ORAL KIRURGI OCH IMPLANTOLOGI.

Vår kliniska direktör är licensierad tandläkare från Alfonso X El Sabio Universitet

Han är specialist inom kirurgi och implantat, började sin specialisering med en master i oral kirurgi och implantat vid universitetet Alfonso X El Sabio (2001-2003) och forskarutbildning i rekonstruktiv kirurgi vid universitetet Alfonso X El Sabio (2003-2005)

Hans passion för oral hälsa ledde honom att kombinera universitetsundervisning med sitt yrke. Hans karriär och träning är mycket omfattande och han är en av de mest briljanta kirurgerna i vårt land.