EVA GAÑAN SERRANO

TANDHYGIENIST

Sedan 1993 har hon tillägnat sin professionella karriär att jobba i tandläkarmottagningen, som för närvarande är en av de mest kompetenta klinik- och tandhygienisterna inom sektorn. Expert i implantologi och oral kirurgi, Eva är en grundläggande del så att våra kirurgier är säkra och av den kvalitet som kännetecknar oss.