PRIVATPOLITIK

I enlighet med bestämmelserna i den organiska lagen 15/99 av den 13 december 1999 om skydd av personuppgifter, PUERTA DE ALLCÁL CLANICA DENTAL och dess webbplats http://puertadealcalaclinicadental.com/ följer gällande lagstiftning om skydd av personuppgifter och kontakt med sina abonnenter och håller dem i strängaste konfidentialitet.
I enlighet med gällande bestämmelser om dataskydd (LOPD), såväl när det gäller informationssamhällets tjänster och elektronisk handel (LSSI-CE), accepterar användaren att de uppgifter som tillhandahålls med hjälp av detta Webbplatsen är införd i filer som ägs av PUERTA DE ALLCALÁ DENTAL CLINIC, för att underlätta tillhandahållandet av de begärda tjänsterna och förutsebara leveranser av information om erbjudanden, nya produkter, tjänster eller andra skäl som han skulle kontakta användaren / klienten. Genom användandet av användarformuläret och kontaktuppgifterna på denna webbsida tillåter kunden uttryckligen PUERTA DE ALLCALÁ DENTAL CLINIC att skicka kommersiell kommunikation via vanligt och / eller e-postmeddelande, liksom förutsebar telefonkontakt för att erbjuda de erbjudna tjänsterna. Den mottagna informationen kommer endast att användas för ändamål som är inneboende för varje tjänst och kommer inte att kommuniceras med tredje part. På samma sätt sparar PUERTA DE ALLCALÁ DENTAL CLINIC de personuppgifter som den har samlat in och kommer att vidta nödvändiga åtgärder för att undvika ändring, förlust, behandling eller obehörig åtkomst. På samma sätt informerar vi dig om möjligheten att utöva din rätt till tillgång, rättelse, upphävande och opposition i enlighet med bestämmelserna i lag 15/1999 före Youssef Alarcón som ansvarig för ärendet. De nämnda rättigheterna kan utövas på följande sätt: email till info@puertadealcalaclinicadental.com.