PERSONLIG DIAGNOS

I våran klinik generaliserar vi inte våra behandlingar, varje patient har olika behov och det är av största vikt att göra en korrekt diagnos för att vi ska kunna erbjuda den bästa servicen och behandlingen.

Vi studerar varje fall nogrannt, och har alltid i åtanke den medicinska historien and bakgrunden hos varje patient. Vi gör en ordentlig revision för att vi ska kunna ge den rätta diagnosen vilket kommer att låta oss bestämma den bästa behandlingen för patienten med den bästa metoden.

diagnostico2